Lliurament

Orolíquido farà tot el possible per lliurar en temps i forma especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament el triarà l'usuari en funció de la disponibilitat de el servei en el seu codi postal, podent ser, el mateix dia en menys d'1 hora o podent fins i tot l'usuari triar la franja horària de lliurament en qualsevol dels dies disponibles.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

La comanda de compra estarà disponible a Orolíquido, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou l'IVA.

Orolíquido demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista a el client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les consultes i reclamacions han d'anar dirigides a Orolíquido per correu electrònic a shop@oroliquido.com. En cas que algun producte arribi trencat o en mal estat és important que en un termini de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia, adjunteu fotografies per documentar la incidència i ens indiqui la incidència per email a l'adreçashop@oroliquido.com o bé trucant a l'933.022.980.En aquest sentit, Orolíquido reemborsarà l'import d'aquells productes afectats per un trencament o incidència esdevinguda durant el procés de transport com ara una pèrdua.

Pagament

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, Mastercard.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informarà de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Seguretat

Per a la seva seguretat Orolíquido ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies a el qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Orolíquido no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.