Termes i Condicions

Els presents Termes i Condicions regulen l'ús de el servei de la pàgina web Orolíquido d'Internet www.oroliquido.com que Or Líquid Palla8, SL (en endavant Orolíquido). amb domicili fiscal a Palla 8, Baix, 08002 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a Tom 37.631, Foli 1, Full B 306.489 i proveïda de CIF B-63.872.774.

La utilització del lloc web Orolíquido, atribueix la condició d'usuari de la pàgina web Orolíquido (en endavant, "l'Usuari") i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l'Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per Orolíquido en el moment de l'accés de l'Usuari a la pàgina web Orolíquido ja que els mateixos poden patir modificacions. Per això, l'Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web Orolíquido. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web Orolíquido en el moment que l'Usuari faci ús dels serveis que presta Orolíquido través de la pàgina web Orolíquido.

L'accés a la utilització d'aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l'Usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per Orolíquido al seu lloc web Orolíquido en el moment en què es produeixi l'accés i / o utilització.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquests Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de el present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Condicions d'accés i utilització del lloc web

L'Usuari haurà de registrar com a tal, emplenant el formulari a l'efecte, introduint un nom d'usuari identificatiu (e-mail) i una contrasenya, i que permetran que l'Usuari formalitzi amb Orolíquido la compra d'aquells productes en els quals estigui interessat.

El registre com a client és gratuït.

L'usuari registrat es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a l'efecte la contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l'Usuari. Per prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari, si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb Orolíquido mitjançant la bústia shop@oroliquido.com.

Només és vàlid un client per adreça de lliurament, podent així mateix client tenir diferents adreces de lliurament associades a un mateix compte d'usuari.

Ús de Cupons Descompte i Promocions

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte en Orolíquido de tenir en compte que poden no ser acumulables.

Tots els cupons descompte que Orolíquido faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d'1 mes a menys que s'especifiqui el contrari.

L'aplicació d'un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínima determinat en el cas de coexistir amb una promoció en què les despeses d'enviament tinguin cost zero (0euros).

Orolíquido es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons, entre d'altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona, l'ús de cupons de benvinguda per primera compra o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix usuari o lliurar en la mateixa adreça postal.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons fet d'usar un mateix compte per a realitzar el pagament de més d'1 comanda fent ús de la mateixa cupó de descompte o usant cupons descompte de invitacions amb l'objectiu de auto convidar, encara que es tracti d'usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament

De la mateixa manera es consideraria un ús indegut l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament.

Promocions com ara les anunciades com d'enviament gratuït poden estar subjectes a la disponibilitat del servei de lliurament prestat directament per Orolíquido en determinats codis postals. En aquest sentit la promoció per a la primera compra s'oferirà sempre que l'adreça d'enviament estigui situada en els codis postals detallats aquí.

En tot cas, Orolíquido es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l'ús d'aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l'import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels usuaris.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web Orolíquido.com de manera conforme amb la llei, amb el que disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el lloc web Orolíquido.com amb fins o efectes il·lícits.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Orolíquido pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquests Termes i Condicions.

Modalitats de comanda, preu i costos d'enviament

Cada un dels serveis de Orolíquido pot tenir assignat un cost d'enviament i són independents. A més, per a realitzar la compra pot requerir-se un mínim de compra establert en funció de la botiga i la zona de lliurament. Aquests requisits s'informaran en tot moment al web i s'inclouran en el rebut de compra en el moment de la confirmació de la comanda.

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet: www.oroliquido.com o des de l'aplicació mòbil disponible a appstore i en play store. Cada usuari de Orolíquido es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Orolíquido.com.

Al pressionar el botó "Pagar" durant el procés de compra, l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades per Orolíquido constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Orolíquido i els usuaris. Orolíquido confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic. Per aquest motiu i juntament per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d'usuari en Orolíquido mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara (però no limitats a) Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.

Alguns productes, especialment de de la categoria de frescos, refrigerats i fins i tot

Orolíquido es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte).

Orolíquido es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

Orolíquido farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris a la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari serà informat bé per correu electrònic o bé per telèfon - a el telèfon que l'usuari hagi registrat - de fet, i se li donarà a triar entre la devolució de l'import del producte que falta o bé substituir-per una producte similar amb l'abonament o recàrrec de la diferència de preu que suposi el nou producte. (* El servei de proposta de productes alternatius està limitat a la capacitat del proveïdor i serà seleccionat pel client en el moment de la compra).

En aquest cas, la rapidesa de la devolució al compte bancari de el client dependrà del tipus de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària. Orolíquido realitzarà l'ordre d'abonament en un període màxim de 48 hores des del moment de l'entrega de la comanda.

Pagament

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, Mastercard.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informarà de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

Seguretat

Per a la seva seguretat Orolíquido ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies a el qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Orolíquido no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Lliurament

Orolíquido farà tot el possible per lliurar en temps i forma especificats durant el procés de compra. El termini de lliurament el triarà l'usuari en funció de la disponibilitat de el servei en el seu codi postal, podent ser, el mateix dia en menys d'1 hora o podent fins i tot l'usuari triar la franja horària de lliurament en qualsevol dels dies disponibles.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

La comanda de compra estarà disponible a Orolíquido, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou l'IVA.

Orolíquido demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista a el client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les consultes i reclamacions han d'anar dirigides a Orolíquido per correu electrònic a shop@oroliquido.com. En cas que algun producte arribi trencat o en mal estat és important que en un termini de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia, adjunteu fotografies per documentar la incidència i ens indiqui la incidència per email a l'adreçashop@oroliquido.com o bé trucant a l'933.022.980.En aquest sentit, Orolíquido reemborsarà l'import d'aquells productes afectats per un trencament o incidència esdevinguda durant el procés de transport com ara una pèrdua.

Facturació

El client podrà sol·licitar l'emissió de la factura en el procés de pagament. Per fer-ho, només hauràs de marcar la casella "Vull factura" en el moment que seleccioni l'horari de lliurament de la compra. Un cop sol·licitada la factura i lliurada la compra, rebrà un correu electrònic amb la factura adjunta aproximadament passades 24-48 hores del lliurament de la compra. Si oblidar fer-ho podrà sol·licitar la factura mitjançant correu electrònic fins com a màxims el dia 16 del següent mes d'haver realitzat la compra (Reial Decret 1496/2003). En cas de voler rebre la factura en format paper, enviar un correu electrònic ashop@oroliquido.com especificant el nom d'usuari del compte de Orolíquido i el nombre de compra de què es vol obtenir la factura conjuntament a les dades de facturació (Nom i cognoms o Nom d'Empresa, CIF o NIF i Direcció postal).

Devolució o Desestiment

Els articles oferts a Orolíquido estan avalats per importants firmes comercials. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el compromís amb els seus clients. Si quan rebi la comanda no queda satisfet, té un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució o desistiment.

Si el motiu de la devolució és causa d'un error de Orolíquido (el producte és defectuós, no és el que s'havia demanat, etc.), Orolíquido es farà càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són de l'agrado de client), Orolíquido abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de transport de devolució que aniran a càrrec de client. És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són de l'agrado de el client i s'han retornat dins de l'termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), Orolíquido abonarà el cost dels productes i les despeses d'enviament ( en cas que s'hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client.

En el cas que Orolíquido es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d'un client d'acord a l'estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc ( des d'ara "absència no comunicada") i durant l'horari prèviament concertats, Orolíquido es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l'import de la compra a l'esmentat client, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin meritat com conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses de lliurament ascendiran a un import d'entre 6,99 i 15 euros, el qual serà determinat en funció de la direcció final de lliurament que hagués confirmat el client i el pes i volum de la comanda. Les despeses de devolució per "absència no comunicada" seran els mateixos aplicables per al cas que preveu el paràgraf anterior.

En el cas que Orolíquido no realitzi el lliurament en el lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats pel client, aquest pot últim de forma unilateral refusar la comanda i Orolíquido haurà reintegrar l'import de la compra que efectivament hagi abonat

Orolíquido només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1.    El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

2.    L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o bossa que s'ha enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

3.    Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori: Atenció a el client, Seleccionant com assumpte "Vull tornar productes".

Per iniciar el procés de devolució poseu-vos en contacte a través de l'adreça shop@oroliquido.como bé trucant a l'93 302 2980.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l'article 79 de Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 de l'RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l'anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a:

1.    Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.

2.    Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat des-precintats després del lliurament. (A títol d'exemple: Roba interior, banyadors, matalassos, etc.)

3.    Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

4.    Enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat des-precintats pel consumidor i usuari després del lliurament. El mateix criteri s'aplicarà als llibres.

5.    Béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

6.    Premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

Així mateix, en els casos cancel·lacions d'última hora per part de client o d'absències no comunicades que no sigui possible reagendar un nou lliurament en un termini de 24 hores, Orolíquido es reserva el dret a cancel·lar la compra i restar del reemborsament el PVP de els productes peribles que per la seva naturalesa no puguin tornar a la custòdia de Orolíquido (productes frescos, preparats o no, o productes adquirits explícitament per al lliurament a aquest client) així com les despeses d'enviament abonats pel client.

La compra perfecta, o et tornem els diners

Orolíquido té el compromís que les compres de tots els seus clients siguin adequades en temps i forma. En concret: que es lliurin els productes que s'han demanat, que tots ells es troben en condicions adequades de lliurament, i el lliurament es realitzi dins de la franja horària sol·licitada, en cas de ser oferta, en el moment de realitzar la compra.

En tots els casos, Orolíquido farà tot el possible per complir aquest compromís. Si tot i així, finalment no es complís alguna de les anteriors condicions, Orolíquido es compromet a retornar la quantitat de diners que correspongui a cada cas amb una devolució de diners o amb un cupó de descompte.

Orolíquido realitzarà l'abonament de l'import de producte quan es compleixin els següents supòsits:

  • Manca d'un o diversos productes en el moment del lliurament
  • Producte trencat o en mal estat
  • Producte incorrecte (Per exemple: productes rebuts per error i que no ha comprat el client)
  • Producte amb data de caducitat incorrecta

La devolució de l'import del producte es realitzarà o bé amb una devolució directa de l'import a través del mètode de pagament utilitzat pel client en la seva compra, o bé amb l'abonament de cupons en el compte de client, depenent de el cas concret i les possibilitats . En cas de realitzar-lo a través de cupons, aquests tindran una validesa màxima de 30 dies naturals.

Orolíquido només realitzarà devolucions de les despeses d'enviament a partir de 2,99 € que compleixin els següents requisits:

  • Lliuraments realitzades amb una hora de retard respecte a la franja horària seleccionada pel client

En tots els casos, el client haurà de posar en coneixement de Orolíquido la incidència a través de l'adreça shop@oroliquido.com o bé trucant a l'933022980, amb la màxima immediatesa possible, i sempre dins d'un termini màxim de 24 hores, després de la recepció de la compra, o, si no la finalització de la franja de lliurament prevista.

Orolíquido es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte resultants de el programa la compra perfecta o quan observi un ús indegut de el sistema de generació de cupons.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que ho manifesti, per a tal efecte Orolíquido ofereix les següents opcions:

Per exercir aquest dret, el formulari que s'acceptarà per part de client segueix aquest model, en compliment de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris:

A l'atenció de Oro Líquido Palla8 SL, Carrer Palla 8 Bajo 08002 Barcelona,

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda de el següent bé:

  • Número de Comanda o del rebut.
  • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
  • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
  • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)
  • data

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

El reemborsament s'executarà com a màxim passades 48 hores de la recepció i validació de l'estat original dels productes. Orolíquido procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client en el procés de compra.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regeixen pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o la resolució de el contracte. Els terminis legals són de dos anys de durada de la garantia des del lliurament del producte i de dos mesos des que l'usuari coneix la falta de conformitat amb el producte per comunicar-ho al venedor.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Orolíquido no es pot considerar com a responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi, o similars , sense perjudici de la devolució a el client de l'import de la compra que no s'hagi satisfet

Els presents Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola.

En cas de litigi, l'usuari es dirigirà en primera instància a Orolíquido per obtenir una solució amistosa.

S'interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als tribunals de el domicili de el client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari.

La Comissió Europea facilita també als consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013, accessible al web http://ec.europa.eu/odr.

Modificació de les condicions generals de venda

Orolíquido es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Orolíquido.

Els usuaris de Orolíquido que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis de Orolíquido.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts mostrats, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. Orolíquido.com fa un ús legal d'ells per designar els continguts, d'acord amb les limitacions de el dret de marca.

Sobre Orolíquido

Oro Líquido Palla8 SL és una societat amb domicili fiscal a Carrer Palla 8 Bajo 08002 Barcelona, ​​telèfon 93, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a Tom 37.631, Foli 1, Full B 306.489 i proveïda de CIF B-63.872.774.

Denegació i retirada de l'accés a la pàgina web Orolíquido.com i / o serveis

Orolíquido es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a el lloc www.oroliquido.com i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia oa instància d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que resulti d'aplicació, així com la cancel·lació les comandes sota sospita d'ús fraudulent de mètode de pagament sense la suficient acreditació de la propietat del mètode de pagament per part de l'usuari/a.